CÀ RI TÔM KIỀU PHI

SP.M3 CÀ RI TÔM KIỀU PHI

Chọn kích cỡ

Vừa 169,000đ
CÁNH GÀ CHIÊN GIÒN

SP.M4 CÁNH GÀ CHIÊN GIÒN

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
BÒ XÀO NGŨ SẮC

SP.M12 BÒ XÀO NGŨ SẮC

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
HẢI SẢN XÀO NẤM THẬP CẨM

SP.M1 - HẢI SẢN XÀO NẤM THẬP CẨM

Chọn kích cỡ

Vừa 149,000đ
BÒ SỐT GIẤM

SP.M9 - BÒ SỐT GIẤM

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
NUI Ý VỚI CÁ HỒI XÔNG KHÓI

SP.M14 - NUI Ý VỚI CÁ HỒI XÔNG KHÓI

Chọn kích cỡ

Vừa 159,000đ
KHOAI TÂY NƯỚNG KIỂU MỄ

ST.A7 - KHOAI TÂY NƯỚNG KIỂU MỄ

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
RAU CẢI XÀO KIỂU Ý

ST.A12 - RAU CẢI XÀO KIỂU Ý

Chọn kích cỡ

Vừa 79,000đ
CHẢ GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

ST.B2 - CHẢ GIÒ HEO CHIÊN GIÒN

Chọn kích cỡ

Vừa 69,000đ
Lớn 109,000đ
BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI

ST.A1 - BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ TỎI

Chọn kích cỡ

Vừa 55,000đ
KHOAI TÂY ĐÚT LÒ

ST.A6 - KHOAI TÂY ĐÚT LÒ

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
KHOAI TÂY CHIÊN

ST.A2 - KHOAI TÂY CHIÊN

Chọn kích cỡ

Vừa 55,000đ
GÀ LĂN BỘT ĐÚT LÒ

CHIC.A4 - GÀ LĂN BỘT ĐÚT LÒ

Chọn kích cỡ

Vừa 125,000đ
ỨC GÀ RÁN VỚI PHÔ MAI BỘT

CHIC.A7 - ỨC GÀ RÁN VỚI PHÔ MAI BỘT

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN

CHIC.A9 - ĐÙI GÀ CHIÊN GIÒN

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
GÀ XÀO SA TẾ

CHIC.B1 - GÀ XÀO SA TẾ

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
ỨC GÀ LĂN BỘT ĐÚT LÒ

CHIC.A3 - ỨC GÀ LĂN BỘT ĐÚT LÒ

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
Gà ngồi ô liu

CHIC.A6 - Gà ngồi ô liu

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
MỰC LĂN BỘT CHIÊN GIÒN

MỰC LĂN BỘT CHIÊN GIÒN

Chọn kích cỡ

Vừa 119,000đ
PHI LÊ CÁ CHẼM

PHI LÊ CÁ CHẼM

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
Cá chẽm chiên với sốt kem nấm

Cá chẽm chiên với sốt kem nấm

Chọn kích cỡ

129,000đ
CÁ CHẼM LĂN BỘT CHIÊN

CÁ CHẼM LĂN BỘT CHIÊN

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
CÁ BASA SẢ ỚT

CÁ BASA SẢ ỚT

Chọn kích cỡ

Vừa 89,000đ
CÀ RI TÔM

CÀ RI TÔM

Chọn kích cỡ

Vừa 145,000đ
PIZZA SEAFOOD -10.58%

PIZZA SEAFOOD

Chọn kích cỡ

Vừa 169,000đ
Lớn 299,000đ
PIZZA PEPPERRONI -5.03%

PIZZA PEPPERRONI

Chọn kích cỡ

Vừa 189,000đ
Lớn 309,000đ
PIZZA RAU CỦ CHAY

PIZZA RAU CỦ CHAY

Chọn kích cỡ

Vừa 149,000đ
Lớn 249,000đ
PIZZA MARGHERITA

PIZZA MARGHERITA

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
Lớn 215,000đ
PIZZA CONTINENTAL

PIZZA CONTINENTAL

Chọn kích cỡ

Vừa 169,000đ
Lớn 269,000đ
PIZZA VENEZIA

PIZZA VENEZIA

Chọn kích cỡ

Vừa 169,000đ
Lớn 269,000đ
MIXED SALAD

MIXED SALAD

Chọn kích cỡ

Vừa 82,000đ
MOZZARELLA SALAD

MOZZARELLA SALAD

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
NICOISE SALAD

NICOISE SALAD

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
CEASAR SALAD WITH CHICKEN

CEASAR SALAD WITH CHICKEN

Chọn kích cỡ

Vừa 119,000đ
SÚP KEM BẮP

SÚP KEM BẮP

Chọn kích cỡ

Vừa 89,000đ
SÚP KEM BÍ NGÔ

SÚP KEM BÍ NGÔ

Chọn kích cỡ

Vừa 69,000đ
SÚP RAU CẢI KIỂU Ý

SÚP RAU CẢI KIỂU Ý

Chọn kích cỡ

Vừa 69,000đ
SÚP KEM RAU CẢI KIỂU Ý

SÚP KEM RAU CẢI KIỂU Ý

Chọn kích cỡ

Vừa 69,000đ
SÚP KEM CÀ CHUA KIỂU Ý

SÚP KEM CÀ CHUA KIỂU Ý

Chọn kích cỡ

Vừa 69,000đ
SÚP KEM GÀ NẤM

SÚP KEM GÀ NẤM

Chọn kích cỡ

Vừa 89,000đ
MÌ Ý HEO XÔNG KHÓI

MÌ Ý HEO XÔNG KHÓI

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
MÌ Ý XỐT BÒ BẰM

MÌ Ý XỐT BÒ BẰM

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
NUI Ý BÒ BẰM

NUI Ý BÒ BẰM

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
HỦ TIẾU XÀO THÁI

HỦ TIẾU XÀO THÁI

Chọn kích cỡ

Vừa 119,000đ
MÌ XÀO HẢI SẢN

MÌ Ý HẢI SẢN

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
MÌ Ý XỐT DẦU Ô LIU TỎI

MÌ Ý XỐT DẦU Ô LIU TỎI

Chọn kích cỡ

Vừa 89,000đ
BÒ HẦM ĐẬU ĐỎ KIỂU MỄ

BÒ HẦM ĐẬU ĐỎ KIỂU MỄ

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
BÒ ĐÚT LÒ VỚI CÀ TÍM

BÒ ĐÚT LÒ VỚI CÀ TÍM

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
PHI LÊ BÒ KIỂU MỸ

PHI LÊ BÒ KIỂU MỸ

Chọn kích cỡ

Vừa 169,000đ
BÒ XÀO RAU CẢI

BÒ XÀO RAU CẢI

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
BÒ XÀO SẢ ỚT

BÒ XÀO SẢ ỚT

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
BÒ XÀO THƠM

BÒ XÀO THƠM

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
BOCCONCINI VENEZIA

BOCCONCINI VENEZIA

Chọn kích cỡ

Vừa 139,000đ
SƯỜN HEO NƯỚNG BBQ

SƯỜN HEO NƯỚNG BBQ

Chọn kích cỡ

Vừa 159,000đ
SƯỜN HEO XỐT CHUA NGỌT

SƯỜN HEO XỐT CHUA NGỌT

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
PICCATA MILANESE

PICCATA MILANESE

Chọn kích cỡ

Vừa 129,000đ
HEO XÀO CẢI THÌA

HEO XÀO CẢI THÌA

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
SAMURAI BBQ PORK RIBS

SAMURAI BBQ PORK RIBS

Chọn kích cỡ

Vừa 149,000đ
CƠM CHIÊN CÁ MẶN

CƠM CHIÊN CÁ MẶN

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
CƠM CHIÊN HẢI SẢN

CƠM CHIÊN HẢI SẢN

Chọn kích cỡ

Vừa 133,000đ
CƠM GÀ RÔ TI

CƠM GÀ RÔ TI

Chọn kích cỡ

Vừa 109,000đ
Cơm-gà Phố Tàu -20.17%

Cơm-Gà Phố Tàu

Chọn kích cỡ

Vừa 95,000đ
CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU

Chọn kích cỡ

Vừa 119,000đ
CƠM CHIÊN GÀ XÉ

CƠM CHIÊN GÀ XÉ

Chọn kích cỡ

Vừa 99,000đ
SALAD TRÁI CÂY

SALAD TRÁI CÂY

Chọn kích cỡ

Vừa 79,000đ
SỮA CHUA TIÊU VỊ

SỮA CHUA TIÊU VỊ

Chọn kích cỡ

Vừa 18,000đ
Coca cola

Coca cola

Chọn kích cỡ

lon 25,000đ
Nước cam ép

Nước ép Cam

Chọn kích cỡ

ly 49,000đ
Nước ép Dưa Hấu

Nước ép Dưa Hấu

Chọn kích cỡ

ly 37,000đ
Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt

Chọn kích cỡ

ly 37,000đ
nước ép chanh dây

Nước ép Chanh Dây

Chọn kích cỡ

ly 37,000đ
Nước ép Thơm

Nước ép Thơm

Chọn kích cỡ

ly 37,000đ
BEST QUALITY WITH ITALIAN STYLE

CHẤT LƯỢNG THEO PHONG CÁCH Ý

FOOD DELIVERY ON TIME

NHANH CHÓNG GIAO HÀNG TẬN TAY

MASTER CHEFS

ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP

TASTE FOOD

HƯƠNG VỊ PHONG PHÚ

Icon facebook Icon zalo Icon google maps Icon phone